Oudergesprekken

Home » Samen met ouders » Oudergesprekken

Wij vinden het naast de dagelijkse overdrachten belangrijk dat er één keer per jaar een afstemming is met ouders over de ontwikkeling en welbevinden van uw kind bij Hoi Pippeloi. Hierdoor kun wij samen een plan maken voor de komende periode om uw kind zo veilig mogelijk in zijn kracht te zetten. Heeft u tussentijds behoefte aan een gesprek met de pedagogisch medewerker van uw kind, dan kan dit uiteraard altijd. Ook kan het zijn dat een medewerker het noodzakelijk vindt om even een afspraak met u te maken om tussentijds even te praten over uw kind. Dit is belangrijk om bijvoorbeeld bij belangrijke en bijzondere gebeurtenissen samen te kunnen zoeken naar de beste zorg voor het kind.