Opvangvormen

Home » Opvangvormen

Hoi Pippeloi streeft ernaar om voor iedere ouder zo flexibel mogelijk te zijn. Het is voor ouders belangrijk om de zorg van hun kind goed op te kunnen vangen, aangezien wij een vast gezicht zijn voor de kinderen.

Het aanvragen van ruilingen/extra dagen gebeurt altijd via kantoor. Ouders kunnen telefonisch contact opnemen met kantoor of via info@hoipippeloi.nl. Op de groepen zelf worden geen ruilingen of extra dagen geregeld.

Kinderdagverblijf

Ochtend: 7.00-13.00 uur
Middag: 12.00-18.00 uur
Hele dag: 7.00-18.00 uur

Peuterochtenden

Wij bieden op beide locaties peuterochtenden aan van 8.15-12.15 uur of 12.30-16.30 uur voor kinderen vanaf 2 jaar. Deze dagdelen kunnen iedere dag worden afgenomen.

• De peuterdagdelen zijn niet tijdens de schoolvakanties.

Buitenschoolse opvang

Voorschools: 7.00-8.30 uur
Naschools: 13.30-18.00 uur
Naschools: 14.00-18.00 uur
Naschools: 11.30-18.00 uur
Naschools: 12.00-18.00 uur
*Naschools: 11.30-12.30 uur

*Voor de korte naschoolse opvang geldt halen voor 13.30 uur

Vakantie BSO

Ook in de vakanties is het mogelijk om BSO af te nemen. Je neemt vakantie BSO af voor 11 weken in het jaar. Vakantie BSO is ook verdeeld in dagdelen net zoals het KDV. Je kiest dus voor een ochtend, middag of hele dag. Ook hier gelden dezelfde breng en haal tijden. Als je ervoor kiest om incidenteel vakantie BSO af te nemen, kan je dit 4 weken van te voren aanvragen op kantoor. De kinderen met een contract gaan dan voor, dus het kan zijn dat de groep vol is op het moment van aanvraag. Je kan dan later altijd nog een keer vragen of er afmeldingen zijn voor bepaalde dagen.

Vervroegde of verlate opvang

Hoi Pippeloi heeft als optie om opvang te bieden vanaf 6.30 uur en/of tot 18.30 uur, hier zijn extra kosten aan verbonden. Deze verlengde opvang wordt altijd via kantoor aangevraagd, zodat hier een medewerker op ingepland kan worden.

De standaard openingstijden van Hoi Pippeloi zijn 7.00-18.00 uur.
Een half uur extra kost €6,- per kind, per keer.

All inclusive

De opvang bij Hoi Pippeloi is inclusief de benodigdheden voor de kinderen, gedurende de dag. Wij bieden opvang inclusief drinken, eten, luiers (Kruidvat), zonnebrandcrème (Kruidvat factor 50), flesvoeding (Nutrilon).

Mocht het kind allergisch zijn voor bijvoorbeeld luiers van de Kruidvat, dan geven ouders eigen luiers mee. Dit geldt ook voor flesvoeding, soja melk e.d.