Personeel

Home » Over Hoi Pippeloi » Algemene informatie » Personeel

Werken met kinderen is niet zomaar iets, ouders vertrouwen hun kostbaarste bezit toe aan de Pedagogisch Medewerkers van Hoi Pippeloi. Het is daarom niet meer dan logisch dat er eisen zijn aan het werken met kinderen en dus aan het werken bij Hoi Pippeloi. Alle werknemers van Hoi Pippeloi zijn in het bezit van een kindgericht diploma. Het aantal medewerkers per groep is afhankelijk van het aantal kinderen op de groepen.

Bij Hoi Pippeloi hebben we op beide locaties een Pedagogisch Coach in dienst. Zij zorgen er voor dat de Pedagogisch Medewerkers blijven werken volgens de missie en visie van Hoi Pippeloi. Hiervoor zorgen ze zo nodig voor bijscholing. Tevens worden er ontwikkelingsgesprekken met alle Pedagogisch Medewerkers gevoerd.

Van al onze pedagogisch medewerkers, de flexibele krachten, de managementleden en de stagiaires hebben wij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in ons bezit. Deze wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD.