Missie en Kernwaarden

Home » Over Hoi Pippeloi » Algemene informatie » Missie en Kernwaarden

Bij Hoi Pippeloi geloven wij dat elk mens uniek is. Ieder kind heeft het recht op zijn eigen weg naar geluk en ontwikkeling. Hoi Pippeloi is een vertrouwde partner in de dagelijkse zorg voor kinderen in en rond Veendam, door het bieden van diverse soorten kinderopvang. Hiertoe biedt Hoi Pippeloi een veilige, continu bewegende en leerrijke omgeving (zowel binnen als buiten), waarin kinderen en medewerkers de ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen, hun talenten te ontdekken en te benutten en kennis te delen en vergroten. Plezier staat bij ons altijd voorop!

Aandacht en vertrouwen

Hoi Pippeloi is een constant meebewegende organisatie waarin ouders, kinderen en medewerkers worden gezien en gehoord. Samen denken we na over hoe we de beste zorg kunnen bieden. Wij hechten veel waarde aan een positieve sfeer en een gevoel van welkom en waardevol zijn. Een kind moet met plezier naar Hoi Pippeloi gaan en zich blij, gelukkig en veilig voelen, zodat ouders hun kind vol vertrouwen en met een goed gevoel brengen.

Leerrijke omgeving

In de visie van Hoi Pippeloi is ieder kind uniek, met een eigen karakter, persoonlijkheid en tempo van ontwikkeling. Wij bewegen dan ook mee met de ontwikkelingsweg van ieder individueel kind. Daar passen wij onze procedures, omgeving - binnen en buiten - en dagindeling op aan, zodat ieder kind tot zijn recht kan komen en binnen bepaalde kaders zijn eigen vrijheid kan bepalen. Wij proberen een brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren door de omgeving zoals ruimten, materialen, kleuren etc. op een andere wijze aan te bieden. De omgeving wordt hiermee een inspiratiebron, waar kinderen kunnen leren om zichzelf uit te dagen en hun talenten kunnen ontplooien. Plezier maken zowel binnen als buiten, want ook plezier in de natuur staat centraal. Kinderen krijgen letterlijk de ruimte om zich fysiek en mentaal te ontwikkelen.

Daarnaast staan wij midden in de samenleving van Veendam. We verbinden ons met scholen, gemeente, sportinstellingen, bibliotheek en zijn nauw betrokken bij allerlei activiteiten voor jong en oud. Constructieve samenwerkingsverbanden met een gezamenlijk doel: het welzijn van onze kinderen.

Ontwikkeling, talent en kennis

Hoi Pippeloi biedt een omgeving waarin ieder op ontdekkingstocht kan gaan, om te zien waar zijn interesses en talenten liggen, deze in te zetten en verder te ontwikkelen. Kinderen hebben de behoefte om op onderzoek uit te gaan en ervaringen uit te breiden. Ze zijn als het ware ontdekkers van hun eigen talenten.

Onze medewerkers worden erop getraind om de kinderen te leren kennen door naar ze te kijken en naar ze te luisteren. Hoi Pippeloi vindt het belangrijk dat haar medewerkers hun kennis op peil houden wat betreft hun eigen vaardigheden en capaciteiten, als ook hun kennis omtrent het kind.

Tevens worden de medewerkers bewust gemaakt van hun eigen talenten door middel van het in kaart brengen van hun KernTalenten. Op deze manier weten ze hoe ze hun talenten kunnen inzetten en zo optimaal mogelijk kunnen benutten.

Neem contact met ons op

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi tempor, felis iaculis condimentum vestibulum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi tempor, felis iaculis condimentum vestibulum.