Oudercommissie

Home » Samen met ouders » Oudercommissie

Hoi Pippeloi vindt het heel belangrijk dat ouders actief betrokken zijn bij het beleid van ons kindercentrum. Daarom hechten wij veel waarde aan een actieve oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van kinderen van de dagopvang, de buitenschoolse opvang en van de peuterspeelochtend. Deze ouders behartigen de belangen van alle ouders van kinderen die bij Hoi Pippeloi verblijven. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van Hoi Pippeloi. De oudercommissie denkt mee over onderwerpen als veiligheid, hygiëne, gezondheid, de omgang van pedagogisch medewerkers met ouders, hoe er met klachten wordt omgegaan en het pedagogisch beleid. Voor de oudercommissie staat het belang van het kind voorop. Hiervoor baseren zij zich op ervaringen van hun eigen kinderen, maar ook input van andere ouders is altijd welkom. U kunt de oudercommissie bereiken per mail: oudercommissie@hoipippeloi.nl.