Dagopvang

Home » Opvangvormen » Dagopvang

Een dag op de groep

Bij Hoi Pippeloi willen we dat ouders, kinderen en medewerkers gezien en gehoord worden. Wij hechten veel waarde aan een positieve sfeer en een gevoel van welkom en waardevol zijn. Een kind moet met plezier naar Hoi Pippeloi gaan en zich blij, gelukkig en veilig voelen, zodat ouders hun kind vol vertrouwen en met een goed gevoel brengen. De pedagogische medewerkers zorgen voor een uitdagende speel- en leeromgeving. Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk om een dag goed in te richten. We gaan uit van een duidelijk dagritme en veel structuur. Voor baby’s geldt dit ritme uiteraard niet. Zij hebben hun eigen ritme dat in overleg met ouders wordt gevolgd.

Thematisch werken

Bij Hoi Pippeloi wordt gewerkt aan de hand van een thema dat enkele weken centraal staat en waarin dagelijkse activiteiten vorm gegeven worden. Themagericht werken is spelenderwijs leren. Wij willen een omgeving creëren waarin ieder kind op ontdekkingstocht kan gaan om te zien waar zijn interesses en talenten liggen, deze in te zetten en verder te ontwikkelen. Kinderen hebben de behoefte om op onderzoek uit te gaan en ervaringen uit te breiden. Ze zijn als het ware ontdekkers van hun eigen talenten. Spelen neemt hierbij een heel belangrijke rol in de persoonlijkheidsontwikkeling van een kind in. Binnen het thema komt op gevarieerde wijze de ontwikkeling van het kind aan bod. Rond dit thema wordt er gezongen, gespeeld, bewogen, voorgelezen en gewerkt. Ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden door het digitale ouderportaal, en de themanieuwsbrieven.

Uitstapjes

Bij kleine uitstapjes moet u denken aan bijvoorbeeld fruit/brood halen bij de winkel, naar gym, naar de bibliotheek, naar het AG Wildervankhuis. Deze uitstapjes zijn onaangekondigd, tijdens het intakegesprek wordt toestemming gevraagd aan ouders. Grote uitstapjes zijn bijvoorbeeld naar de kinderboerderij gaan, naar Borgerswold, een peuterreisje. Deze worden altijd vooraf aangekondigd en zullen niet zonder toestemming en/of hulp van ouders plaatsvinden. De uitstapjes kunnen gekoppeld zijn aan een thema of activiteit, maar vinden vooral plaats voor het plezier van de kinderen.

Peutergym en buiten spelen

Wij vinden het heel belangrijk dat alle kinderen elke week bewegen. Kinderen krijgen zowel buiten als in het gymlokaal letterlijk de ruimte om zich fysiek en mentaal te ontwikkelen. Alle peuters van beide locaties gaan vanaf 3 jaar gymmen in onze gymzaal op de locatie aan de Agaatlaan. De 2-jarige kinderen van de Agaatlaan maken ook al gebruik van de gymzaal. Kinderen gaan bezig met de basisvaardigheden van het gymmen: klimmen, springen, gooien zijn hier voorbeelden van. Door veel en gevarieerd te bewegen pikken kinderen veel vaardigheden op die later bij het leren belangrijk zijn. Het prikkelt hun hersenen, ze ontwikkelen er hun zintuigen en hun persoonlijkheid door. Hun motorische groei vormt de basis voor de verdere ontwikkeling. Plezier staat altijd voorop!

Feesten en vieringen

Wij besteden aandacht aan verschillende feesten en vieringen zoals Pasen, Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst.

De verjaardag van een kind, is een hele speciale dag waar wij bij Hoi Pippeloi een feestje van maken. Ouders geven aan wanneer hun kind het feestje wil vieren, dan komt er een aankondiging op de deur, er hangen slingers op de groep en maken we een verjaardagshoed. De jarige wordt toegezongen en krijgt een cadeautje mee naar huis. In Kiekeboe worden foto’s van het feestje geplaatst. Omdat wij zelf alles in huis hebben om er een knalfeest van te maken, nemen kinderen geen traktatie mee naar de groep bij verjaardag of afscheid van de groep.