Buitenschoolse opvang

Home » Opvangvormen » Buitenschoolse opvang

Een dag op de groep

De pedagogisch medewerkers van de BSO zetten zich in voor een klimaat op de BSO waarin de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen: ‘Een plek waar ze graag willen zijn.’

Wanneer kinderen na een schooldag bij ons komen spelen, starten we de middag aan tafel. Op woensdag en vrijdag wordt er eerst een broodmaaltijd aangeboden, op de overige dagen drinken en een tussendoortje. Na dit tafelmoment mogen kinderen zelf kiezen waar zij willen spelen/ welke activiteit zij willen doen. Zo kan er gekozen worden uit: buiten spelen, knutselen, vrij spelen en aan de Agaatlaan maken we ook gebruik van ons eigen gymlokaal en atelier. Hier kunnen bijvoorbeeld proefjes gedaan worden.

Voorschoolse- en naschoolse opvang (VSO en NSO)

Voorschoolse opvang: de kinderen worden tussen 7:00u en 8:00u bij ons gebracht en wij brengen de kinderen naar school. Daarnaast hebben we naschoolse opvang, we halen kinderen na schooltijd van school op. De kinderen worden naar de afgesproken locatie gebracht.

Vakantie BSO

Tijdens vakanties kunnen kinderen gebruik maken van de vakantie BSO. Tijdens de vakanties is de BSO de gehele dag geopend. U neemt vakantie BSO af voor 11 weken in het jaar. Vakantie BSO is ook verdeeld in dagdelen net zoals het KDV. Je kiest dus voor een ochtend, middag of hele dag. Als u ervoor kiest om incidenteel vakantie BSO af te nemen, kunt u dit 4 weken van te voren aanvragen op kantoor. De kinderen met een vakantiecontract gaan voor, dus het kan zijn dat de groep vol is op het moment van aanvraag. U kunt dan later altijd nog een keer vragen of er afmeldingen zijn voor bepaalde dagen.

Wij beschikken over eigen busvervoer en bakfietsen. Met deze vervoersmiddelen halen wij kinderen van school. Ook rijdt de paardentram voor ons op maandag, dinsdag en donderdagmiddag. In de vakanties maken wij graag uitstapjes met de kinderen.

In de vakanties

Tijdens de schoolvakanties is de BSO de hele dag geopend. Tijdens deze dagen zetten wij een uitdagend vakantieprogramma neer met hierin verschillende activiteiten. Dit kunnen uitstapjes zijn, knutselwerkjes of bijvoorbeeld een muziek- of gymactiviteit. Ook mogen wij in de vakantie graag iets lekkers maken om samen op te smikkelen. We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van de verschillende faciliteiten die wij in huis hebben. . Op deze manier zorgen wij voor een uitdagende speel- en leeromgeving waarin kinderen op ontdekkingstocht kunnen gaan naar hun interesses. Kinderen hebben van nature de behoefte om op onderzoek te gaan en spelen neemt hierin een belangrijke rol in. Het heeft invloed op de ontwikkeling op het cognitieve, sociale, motorische en emotionele vlak.