Tussenschoolse opvang

Home » Opvangvormen » Tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang is de opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd tijdens de lunchpauze. Een aantal scholen in Veendam werken met een continurooster, andere scholen nog niet. Wij verzorgen op de Braskorf en op de Viermaster de TSO. De kinderen uit de kleuterklassen worden door ons opgehaald, de kinderen vanaf groep 3 worden verzocht om zelfstandig naar de overblijfruimte te lopen. Tijdens schoolvakanties en studiedagen is de TSO gesloten.

Aanmelden

Als kinderen de eerste keer komen overblijven, moet van te voren het aanmeldingsformulier ingevuld worden. Deze is te downloaden op onze site, aan te vragen via ons kantoor via info@hoipippeloi.nl of bellen naar 0598-380522. Op school zijn ook aanmeldingsformulieren aanwezig.

Vaste dagen/incidenteel

U kunt incidenteel van de overblijf gebruik maken, maar ook vaste dagen afnemen. Dit is aan te geven op het aanmeldingsformulier. Facturering gaat altijd achteraf.

Afmelden

Wanneer uw kind vaste dagen afneemt en het een keer niet komt, moeten kinderen ook afgemeld worden. Dit kan telefonisch of via de mail.