Tussenschoolse opvang

Home » Opvangvormen » Tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang is de opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd tijdens de lunchpauze. Een aantal scholen in Veendam werken met een continurooster, andere scholen nog niet. Wij verzorgen voor de kinderen van de Viermaster de TSO. Dit is alleen als de kinderen ook nog voorschools of naschools bij Hoi Pippeloi zijn. We halen alle kinderen tussen de middag op en nemen deze kinderen mee naar onze locatie BSO Ubbo. Het bedrag is inclusief eten en drinken. Na het spelen brengen we de kinderen terug naar de Viermaster. Tijdens schoolvakanties en studiedagen is de TSO gesloten. De TSO kost €4,50 per keer.

Aanmelden

Om uw kind aan te melden voor de TSO kunt u bellen naar 0598-380522 of mailen naar info@hoipippeloi.nl

Vaste dagen/incidenteel

U kunt incidenteel van de overblijf gebruik maken, maar ook vaste dagen afnemen. Incidenteel kan doorgegeven worden tot 1 dag van te voren.  Facturering gaat altijd achteraf.

Afmelden

Wanneer uw kind vaste dagen afneemt en het een keer niet komt, moeten kinderen ook afgemeld worden. Dit kan telefonisch of via de mail.