Peuterochtenden

Home » Opvangvormen » Peuterochtenden

Op alle dagen bieden wij op onze beide locaties tijdens schoolweken peuterochtenden aan. Dit is voor kinderen vanaf 2 jaar. Het verschil met het afnemen van een dagdeel is dat ouders een kortere en vaste tijd afnemen: brengen tussen 8:45u en 9:00, ophalen om 11:15u. Er zijn geen peuterochtenden in de schoolvakanties. Mochten ouders dan toch wel gebruik willen maken van opvang, is dit tijdelijk te regelen op onze kinderopvang. Tijdens deze peuterochtenden wordt op dezelfde manier gewerkt als op de dagopvang. De kinderen worden vaak ook in dezelfde groep opgevangen. Er wordt thematisch gewerkt: de dag wordt gezamenlijk geopend in de kring, er wordt gezongen, voorgelezen, een spelletje gedaan of iets verteld. Ook is er ruimte om te bewegen (buiten of in de gymzaal), te knutselen en te spelen!

Peuterochtenden op school

Daarnaast bieden wij ook peuterochtenden op drie verschillende scholen aan: De Braskorf, De Viermaster en op de Westerschool. Hier kunnen kinderen samen met een voor hen bekende pedagogisch medewerker vanaf drie jaar alvast laagdrempelig kennis maken met de school waar zij naartoe gaan als zij vier jaar worden. Samen buiten spelen met de kinderen van groep 1, samen activiteiten in de school ondernemen en het zien van de leerkrachten maakt dat kinderen wennen aan de school. De tijden van de ochtenden op school zijn aangepast aan de school zelf. Hier worden dezelfde activiteiten aangeboden als op onze andere peutergroepen. Kinderen kunnen vanaf 7:00 uur gebracht worden op onze locaties Groningenlaan en Agaatlaan. De pedagogisch medewerker neemt de kinderen dan mee naar school en aan het eind van de ochtend neemt ze de kinderen weer mee terug naar Hoi Pippeloi. Ouders kunnen er ook voor kiezen hun kinderen zelf te halen en/of te brengen op school in de groep.